Příspěvky 2020

Členské příspěvky odboru KČT Chatocha Zlín 2020

 

  Základní členství - příspěvek celkem
Junior 260 Kč
Dospělý 330 Kč
Senior/ZdP 260 Kč
Rodina - nositel * 520 Kč
Rodina - člen 20 Kč
Hostující člen ** 160 Kč

* Úhrada rodinného členství tedy představuje 1x 520 Kč za nositele a 20 Kč za každého dalšího člena (bez ohledu na to zda jde o dospělého, seniora či dítě).

** Hostující člen platí příspěvky odboru, ve kterém hostuje, případně i příspěvek oblasti, pokud jeho mateřský odbor je v jiné oblasti nežli odbor v němž hostuje.

Členové s jiným nežli základním členstvím (rozšířené, TOP) nechť se pro info o výši příspěvků obrátí na výbor.

 

Zařazení do kategorií

Junior  v aktuální roce dosáhne 25 let
Senior v aktuálním roce dosáhne 61 let (došlo ke sjednocení u mužů a žen)
ZdP pobírá částečný nebo plný invalidní důchod (a tuto skutečnost doloží)
Rodinné členství Jako rodina jsou chápáni max 2 osoby nad 26 let (rodiče či prarodiče) a minimálně jedno jejich dítě či vnouče až do věku 26 let. Jeden z dospělých je nositelem rodinné známky, zbývající jsou potom členové rodiny. ( platí, že rodinný vztah je nutno doložit)


Úhrada

Členské příspěvky je nutno uhradit nejpozději do konce ledna příslušného roku. V opačném případě dochází podle stanov KČT (bod 23 odst. d) k zániku členství.

Úhradu je možné provádět od 1.1.2020 bezhotovostně na bankovní účet 100063180/2250. Jako variabilní symbol použijte své členské číslo (114111xxxx).

Pro lepší identifikaci je vhodné provádět jednu platbu za jednoho člena (manželské páry tedy provedou dvě platby se dvěma rozdílnými variabilními symboly). Noví členové (kteří podali přihlášku a nemají zatím průkaz a tedy členské číslo), stejně jako hostující členové - nebudou pochopitelně variabilní symbol uvádět, ale do zprávy pro příjemce napíšou své jméno, příjmení a text NOVÝ nebo HOST

Při evidenci členů a plateb na schůzi bude za provedenou bezhotovostní úhradu považována identifikovaná platba na výpisu z klubového bankovního účtu, případně potvrzení člena o provedené platbě. Bankou zatím nezaúčtované transakce nemůžeme považovat za úhradu. Plaťte tedy včas, nebo si připravte potvrzení o provedené úhradě.

 

Prodloužení platnosti průkazů - přelepky

Prodloužení platnosti členského průkazu na další rok je provedeno nalepením holografické přelepky s vyznačením nové doby platnosti. Přelepky budou vydávány na výroční členské schůzi 17.1.2020 po zaplacení příspěvku.

Členský průkaz bez přelepky je po 31.1.2020 neplatný - a to i v případě že dotyčný člen příspěvky zaplatil, pouze nemá vylepenou potvrzující přelepku. Je sice stále členem, ale nemá platný průkaz a nebude moci využívat tento průkaz pro slevové systémy Eurobeds a SphereCard, dokud nebude platnost vyznačena správnou přelepkou.

Neplatné členské průkazy je nutno vrátit na odbor.