Členské příspěvky odboru KČT Chatocha Zlín 2019

 

Členské příspěvky pro rok 2019 zůstávají beze změny

 

  ÚSTŘEDÍ OBLAST ODBOR CELKEM 2018
  základní rozšířené top     základní rozšířené top
Junior 90 410 1190 50 100 240 560 1340
Dospělý 150 470 1300 50 120 320 640 1470
Senior/ZdP 90 410 1230 50 100 240 560 1380
Rodina - nositel 300 620 1400 100 120 520 840 1620
Rodina - člen 0 0 0 0 20 20 20 20
Hostující člen * 0 0 0 0* 160 160 160 160

* Hostující člen platí příspěvky odboru, ve kterém hostuje, případně i příspěvek oblasti, pokud jeho mateřský odbor je v jiné oblasti nežli odbor v němž hostuje.

 

Zařazení do kategorií

Junior  v aktuální roce dosáhne 25 let
Senior v aktuálním roce dosáhne 61 let (došlo ke sjednocení u mužů a žen)
ZdP pobírá částečný nebo plný invalidní důchod (a tuto skutečnost doloží)
Rodinné členství Jako rodina jsou chápáni max 2 osoby nad 26 let (rodiče či prarodiče) a minimálně jedno jejich dítě či vnouče až do věku 26 let. Jeden z dospělých je nositelem rodinné známky, zbývající jsou potom členové rodiny. ( platí, že rodinný vztah je nutno doložit)


Úhrada

Členské příspěvky je nutno uhradit nejpozději do konce ledna příslušného roku. V opačném případě dochází podle stanov KČT (bod 23 odst. d) k zániku členství.

Úhradu je možné provádět od 1.1.2019 bezhotovostně na bankovní účet 100063180/2250. Jako variabilní symbol použijte své členské číslo (114111xxxx).

Pro lepší identifikaci je vhodné provádět jednu platbu za jednoho člena (manželské páry tedy provedou dvě platby se dvěma rozdílnými variabilními symboly). Noví členové (kteří podali přihlášku a nemají zatím průkaz a tedy členské číslo), stejně jako hostující členové - nebudou pochopitelně variabilní symbol uvádět, ale do zprávy pro příjemce napíšou své jméno, příjmení a text NOVÝ nebo HOST

Při evidenci členů a plateb na schůzi bude za provedenou bezhotovostní úhradu považována identifikovaná platba na výpisu z klubového bankovního účtu, případně potvrzení člena o provedené platbě. Bankou zatím nezaúčtované transakce nemůžeme považovat za úhradu. Plaťte tedy včas, nebo si připravte potvrzení o provedené úhradě.

 

Prodloužení platnosti průkazů - přelepky

Prodloužení platnosti členského průkazu na další rok je provedeno nalepením holografické přelepky s vyznačením nové doby platnosti. Přelepky budou vydávány na výroční členské schůzi ????????? po zaplacení příspěvku.

Členský průkaz bez přelepky je po 31.1.2019 neplatný - a to i v případě že dotyčný člen příspěvky zaplatil, pouze nemá vylepenou potvrzující přelepku. Je sice stále členem, ale nemá platný průkaz a nebude moci využívat tento průkaz pro slevové systémy Eurobeds a SphereCard, dokud nebude platnost vyznačena správnou přelepkou.

Neplatné členské průkazy je nutno vrátit na odbor.