Na přelomu 90. let minulého století, jsem  začal pracovat v KČT - Zlín, jako cvičitel a dvě sezony jsem vedl společně s Květou Adamcovou oddíl mládeže Tuláci. Hned po této zkušenosti jsem začal chodit s dospěláky.  Podařilo se mi přivést do KČT Zlín svého otce, který se po čase taktéž stal cvičitelem. Pořádali jsme pro KČT–Zlín pravidelné sobotní a nedělní vycházky pro členy a veřejnost.
    Po čase přišel do KČT – Zlín Jiří Tomáš, který se také vypracoval do pozice vedoucího vycházek. No a stačilo málo a k tomu, že jsme začali ve trojici připracovat a realizovat autobusové turistické zájezdy. Byla to tehdy v KČT – Zlín dost velká novina. Zájezdy byly hodně navštěvované a začalo jich přibývat.
    Tenkrát  se ve fantazii všech tří členů zrodilo jméno CHATOCHA.  Jméno  je složeno ze tří začátečních slabik našich příjmení

Chadim – Tomáš  - Chadim.

    Rozdělili jsme si práci. Otec bral přihlášky k zájezdům, Jirka Tomáš psal zájezdové zpravodaje a o provedení zájezdů jsem se staral osobně já.
    Tenkrát se do KČT přidalo spousta fantastických lidí a velmi dobrých přátel. Právě tohle nás hnalo dál připravovat další a další vycházky a zájezdy.
    Po čase jsme  na těch autobusových zájezdech zůstali s otcem sami. Jirka Tomáš se začal věnovat jiné tématické práci v turistice.
    Pomocnou ruku s přípravou a psaním zájezdových informátorů nám posléze nabídl Mirek Šťastný, který se aktivně zapojil v činnosti.
    Roky plynuly a hodně se změnilo. Můj otec onemocněl a jeho práci vodění středečních vycházek převzal a perfektním způsobem  v činnosti pokračuje ing. Robert Křižák se svojí manželkou Liduškou Křižákovou. Mirek Šťastný se po těžké ztrátě své manželky Pavlínky Šťastné odstěhoval do Kyjova, kde úspěšně vede kyjovské turisty. Jirka Tomáš pokračuje ve své zaběhnuté činnosti a věnuje se oblastním odznakům.
    Já osobně se po odmlce několika let, pracovně jsem byl několik let převážně v zahraničí, tudíž mimo dosah, vracím se k turistice.
    Sestavili jsme tisíce vycházek  a máme odjetých 266 autobusových zájezdů.
Na všech akcích razím heslo „ VŠICHNI ZA JEDNOHO – JEDEN ZA VŠECHNY“.
    Odbor KČT Chatocha  Zlín Vás vítá na svých webových stránkách. Připraveny jsou pro vás pravidelné sobotní a nedělní vycházky, zájezdy zaměřené na klasickou turistiku, středeční turistiku, a cykloturistiku u nás i v zahraničí.
    Při vedení akcí budete potkávat další posilu, starat se o Vás bude můj syn Stanislav Chadim ml.

Činnost lidí okolo skupiny Chatocha byla v minulosti realizována v rámci odboru 114 101 KČT Zlín. Jak čas ukázal, přestalo toto spojení vyhovovat oběma stranám a na začátku roku 2016 se činnost přesouvá do nově vzniklého samostatného odboru 114 111 KČT Chatocha Zlín.