Program akcí

Rok Měsíc Týden Dnes Vyhledat Přejít na měsíc

Výroční členská schůze

Prezentace, úhrada členských příspěvků - od 14 hodin
zahájení schůze - v 15 hodin, předpokládaný konec - 17 hodin

Připomínám členům, aby si vzali sebou členské průkazy.

Finanční záležitosti (členské příspěvky, platby akcí) nebudou prováděny v průběhu schůze, pouze před a případně po schůzi.

Program schůze bude zveřejněn samostatně na webu odboru.

 

 

 

sál Salesiánského klubu mládeže - kostel na Jižních svazích, Okružní 5430, Jižní svahy Zlín

Zpět