Program akcí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Rok Měsíc Týden Dnes Vyhledat Přejít na měsíc

Výroční schůze

Výroční členská schůze odboru 114111 KČT Chatocha Zlín

je svolána na čtvrtek 20.5.2021

  

Konat se bude v klubové místnosti Zlínského klubu ZK204. Od 16,30 lze na místě řešit členské záležitosti (evidence, vydávání přelepek, doplnění osobních údajů do evidence). Samotná schůze začne v 17,00

  

Podle dnes platných nařízení schůze může proběhnout za těchto podmínek.

Schůze a zasedání orgánů právnické osoby ve vnitřních prostorách v případě, že se bude akce účastnit více než 10 osob může proběhnout za následujících podmínek

 

  • účastníci jsou usazeni tak, aby dodržovali rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti
  • účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/19, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor

 

Podmínky jsou tyto

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem

nebo

  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem

nebo

  • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů

nebo

  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19

 

Protože se jedná o akci ve vnitřních prostorách budov, účastníci po celou dobu přítomnosti mají nasazeny ochranné pomůcky - tedy respirátor minimálně třídy FFP2.

 

 

Samotný program schůze je následující

1. Zahájení schůze

2. Projednání (schválení) předloženého programu schůze

3. Volba komisí

4. Zpráva o činnosti za rok 2020

5. Zpráva o hospodaření za rok 2020

 

6. Plán činnosti na rok 2021

7. Plán hospodaření na rok 2021

 

8. Provozní informace

9. Diskuse

10. Zpráva mandátové a návrhové komise

11. Závěr

 

Hlasovací právo na schůzi mají členové vedení v evidenci k 31.12.2020. 

 

Zpět