0006 - Želechovice - Pindula - Březnice

V předjarním období je nedaleko Zlína řada míst, které stojí za návštěvu.

Důvod je jasný - doposud nezalesněné porosty nabízí možnost nádherných výhledů do širokého okolí, zároveň možnost narazit na řadu poslů jara z oblasti živočišné i rostlinné říše.

Začínáme v Želechovicích na Dřevnicí. Procházíme přes místní část Lysá a scházíme do údolí potoka Milenov. Postupujeme proti toku cca 1,5 km. Místní komunikace pomalu mizí, cesta se mění s pěšinu. Míjíme táborovou základnu se zbytky indiánských týpí a už nastupujeme přes otevřenou pastvinu do kopce směrem doprava. Vbrzku narazíme na místní asfaltku i s turistickým značením - zelená značka nás dál povede směrem doleva po trase nedávno vyznačené pasekářské naučné stezky - tip pro další výpravu. Pasekářská stezka nás vyvede až na hřeben, kde můžeme shlédnou další zajímavost - zbytky tzv. Baťovy dálnice, tedy připravovaného úseku silničního spojení Zlín - Luhačovice.

Z této stavby stojí za připomenutí osamocený objekt dálničního mostu na vjezdu do obce Ludkovice, další torza zastavené stavby jsou velmi pěkně patrna v oblasti Chřibů.

Ale zpět na trasu. Na hřebenu tedy odbočujeme vlevo po komunikaci - Zlín - Březůvky směrem na Pindulu. Zde poutníka přivítá obnovená restaurace Na Pindule, která kromě výborných kulinářských zážitků nabízí z otevřené terasy také nádherný panoramatický výhled na oblast Jaroslavických a Želechovských pasek.

Z restaurace potom pokračujeme po hřebenu vpravo nad obec Březnice. otevřený hřeben opět nabízí široké rozhledy do kraje. Od památníku na osvobozovací boje v roce 45 potom po loukách sestupujeme do obce Březnice a po místních komunikacích potom máme možnost vystoupat na hřeben na Zlínem buď k televiznímu vysílači ve čtvrti U majáku, nebo k bývalým filmovým atelierům, kde je možno problédnout si zajímavě řešený Lesní hřbitov.

Oba cíle jsou již na trasách MHD.

Soubor GPX s trasou pro vaši navigaci si můžete stáhnout zde .