0005- Štípa - letiště - větřák - Příluk

Dnešní trasu lze označit na naprosto nenáročnou krátkou příměstskou trasu, kterou je možné absolvovat v jakémkoliv ročním období téměř i v lodičkách :-)

Autobus MHD číslo 36 nás  vyveze směrem na Velikovou. Vystoupíme na zastávce Na Vyhlídce. Po zelené turistické značce se vydáme doprava kolem několika rodinných domků mezi pole. Půjdeme po pohodlné účelové asfaltové cestě, která je ovšem i přes zákaz poměrně hustě využívána místními jako významná zkratka. Mineme místní sportovní letiště (ICAO: LKSTIP) a po asfaltu pokračujeme mírně do kopce proti horizontu. Od zavedení bioplynové stanice ve Hvozdné do provozu už u cesty nejsou uskladněny hromady hnoje, takže úsek lze projít bez toho, že by nás obtěžoval nepříjemný zápach.

Přejdeme přes silnici Štípa - Hvozdná. Po pravé straně je budova větrného mlýna. Podle dostupných informací je to zděný mlýn tzv. holandského typu s podosud zachovalým technickýcm zařízením. Objekt byl v restituci vydán potomkům původního majitele a po dohodě s majitelem by měl být i přístupný.

Vrátíme se ale zpět na silnici a pokračujeme dál po zelené značce. Jedná se o vrcholovou silnici mezi poli, takže zde v případě větrného počasí pěkně fouká. Ze značené turistické trasy odbočíme doprava v okamžiku, kdy budeme křižovat vedení vysokého napětí. Zelená turistická pokračuje po asfaltové silníci na hraně lesa rovně, my ovšem odbočíme doprava a vcházíme do lesa. Lesní asfaltová silnice nemá žádnou odbočku a dovede nás na konci až na smyčku (obratiště), které je využíváno při svozu vytěženého dřeva. Pokračujeme rovně do lese,  přibližně 400 metrů procházíme listnatým lesem, poté pokračuje cesta podél hustého jehličnatého lesa po pravé stran, nalevo zůstává listnatý les. Tento úsek cesty podél jehličnatého pásu může být poněkud více rozmoklý než cesta na jiných místech. Nakonec cesta zahne prudce doprava proti kopci a po přibližne 200 metrech mírného stoupání narazíme na upravenou štěrkovou lesní cestu.  Po ní se vydáme doleva. Po přibližně 400 metrech vyjdeme z lesa u vodárny na Šťákových pasekách. Postupně se nám otevírají výhledy vlevo na biofarmu Juré  (tam se zastavíme při nějakém dalším výletu), před námi je vidět Lysá a celý hřeben od Jaroslavic k Želechovicům včetně části výstavby na Příluku.

Jakmile mineme po pravé straně remízek s mysliveckou chatou, otevírají se i výhledy směrem doprava na celý Zlín. Ale to už se blížíme k výběhům koní. (zajímavost pro zahrádkáře - po předchozí dohodě na farmě je možné si zde odvézt koňský hnůj). U silnice nelze přehlédnou kapli sv. Antonína. Pravděpodobně se tam dozvíte i o konání sbírky na znovuobnovení sochy sv. Antonína, kterou poničili v minulosti vandalové.

Kolem objektu koňské farmy už scházíme z hřebene poměrně prudce do obce. Uprostřed obce u kapličky je zastávka MHD, kam občas (nepříliš často) zajíždí trolejbus a je tedy možno tady putování ukončit. Pokud se vám nepodaří stihnout odjezd, potom zbývají ještě další 2 kilometry na konečnou MHD na Pančavě.

Dnešní trasa tedy představuje 7 kilometrů, pokud se vám podaří chytit trolejbus U kapličky, nebo 9 kilometrů až na konečnou na Pančavu.

Soubor GPX s trasou pro vaši navigaci si můžete stáhnout zde .