Sídlo spolku:

KČT, odbor Chatocha Zlín
Kokory 285
751 05 Kokory

zapsán v spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 64785

IČ: 05374944
právní forma: pobočný spolek
bankovní spojení: 100063180/2250  (Banka Creditas a.s.)

 

 

korespondenční adresa: kontakty:
Jiří Balůsek
KČT Chatocha Zlín
Obeciny II / 3586
760 01 Zlín
e-mail: info(at)chatocha.cz
tel.: 731 856 816