Informace k vycházkám:

 • Robert Křižák, tel. 721 600 804
 • dotazy můžete také pokládat prostřednictvím e-mailu.

Vycházky se konají za každého počasí.

Zveřejněné programy plánovaných akcí na těchto stránkách jsou pouze orientační. Konání a podrobnosti k akci je nutno vždy ověřit u pořadatele.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE


Vážení přátelé, věnujte prosím pozornost těmto důležitým informacím a radám k jednodenním a vícedenním akcím:

 

 • Na jednodenní a vícedenní autobusové zájezdy se přihlašujte včas.
 • Akce se hradí na klubových schůzích, případně na klubový bankovní účet (na stránce Kontakty)
 • Při malém počtu zájemců nelze vyloučit zvýšení ceny nebo zrušení akcí. Uzávěrka přihlášek a tedy i rozhodnutí zda akce bude či nikoliv je nejpozději dva týdny před akcí.
 • Účastníkům doporučujeme individuálně sjednat pojištění na úhradu léčebných výloh, případně na úhradu zásahu Horské služby, zejména u zahraničních akcí včetně SR.
 • V případě nutnosti (změny počasí apod.) je vedoucí akce oprávněn změnit program.
 • Vstupné do muzeí, památkových objektů, jeskyní, lanovek, koupališť, placených zón národních parků apod. si účastník hradí sám.
 • Při cestách do zahraničí i při pohybu v příhraničních oblastech je nutno mít platný cestovní doklad.
 • Na akci zvolte pohodlné turistické oblečení a vhodnou obuv.
 • Účast domácích zvířat na akcích je nutno předem konzultovat s vedoucím zájezdu.
 • Veškeré potíže, přání a stížnosti neprodleně sdělte vedoucímu akce, aby je mohl rychle vyřešit.
 • Při hrubém narušení akce má vedoucí právo takového účastníka vyloučit.
 • Odjezdy autobusu (pokud není uvedeno jinak) jsou z autobusového nádraží ve Zlíně, nástupiště 71. Časy odjezdu jsou uvedeny u jednotlivých akcí.
 • U akcí v ČR a SR je vždy zajištěna polopenze, stravování u akcí mimo území těchto států. je specifikováno u informacích k akci.
 • Akce KČT Chatocha Zlín se řídí interními pravidly, přijatými výborem odboru.
 • Akce se konají za každého počasí.
 • Po dohodě s vedoucím akce je možno v místě akce sjednat individuální program.