0008 - Držková - Salajka - Kuželek - Okluk - Ondřejovsko - Fryšták

Vážení příznivci turistiky,

dnes vám nabízíme zajímavou trasu.

Autobusem se dopravíme do výchozí obce Držková. Od výchozího hostince sledujeme společně modrou a žlutou značku ve směru na Vlčkovou. Přibližně po 200 metrech na dalším rozcestí odbočíme po červené značce doprava ve směru k rozcestí Pod Skalami. Asfaltová cesta nás vede průmyslovými objekty na konci obce (pila, družstvo, čerpací stanice). Tento úsek po asfaltu k rozcestí pod Skalami je dlouhý přibližně kilometr. Na rozcestí se potom vydáme dál po zelené značce směr Kuželek. Po mostku přejdeme přes potůček a vydáváme se stoupat vzhůru lesem do kopce. Tento úsek lze označit na nejnáročnější z celé cesty, na trase něco přes kilometr nastoupáme dobrých 250 metrů. Už přes výstupem na hřeben po pravé straně v lese budou vidět jednotlivé impozantní skalní útvary - proto je lepší trasu realizovat v době, kdy okolní les nebude plný listí. Na hřebenu se můžeme na chvilku zastavit a spočinout. Na několika místech je zde omezený výhled do krajiny, ti šťastnější mohou nalézt i zbytky pasekářské osady, opuštěné po první světové válce. Po zelené značce (doplněné občas informačními tabulemi s popisem okolní flory a fauny) obchazíme vrcholový masiv Kuželku - pod vrcholem je díky těžbě otevřen panoramatický výhled severním směrem do nitra Hostýnských vrchů. Z Kuželku poté sestupujeme k rozcestí Pod Kuželkem, kde se napojuje modrá značka a zároveň lesácká asfaltka. Po té pokračujeme necelý kilometr k severu na rozcestí pod Oklukem. Tady  odbočíme doleva a pokračujeme po zelené značce po pohodlném hřebeni do sedla Nad Ráztokou a na rozcestí Lukovské polesí. Tento úsek má zhruba 2,5 km a kromě řady výhledů si ho můžeme zpestřit prohlídkou četných skalních útvarů v bezprostředním okolí trasy.

Tady už máme na výběr několik variant ukončení trasy - po značených trasách lze dojít na Lukov, na Vítovou nebo do Fryštáku. Záleží zejména na tom jaké máme dopravní spojení pro návrat. Nejfrekventovanější doprava bude ve Fryštáku, ovšem značená trasa do Fryštáku (z Lukovského polesí po zelené na rozcestí Pod Ondřejovskem a odsud po modré sestup do Fryštáku) je dlouhá, únavná a nezáživná, navíc i stav kamenité silnice nebude k našim nohám příliš ohleduplný.

Já z tohoto místa doporučuji sestup neznačenou trasou - lesnická asfaltka směrem na Vítovou, jakmile vyjdeme u závory z lesa nad Vítovou, zabočíme doprava kolem chatové oblasti a skautské základny, sejdeme k potoku a zde už narazíme na Andrýskovu naučnou stezku, která nás dovede do Fryštáku také.

V případě, že budete mít štěstí, bude na začátku Fryštáku u vodní nádrže řečené Žaba otevřeno občerstvení, v opačné případě najdete hospodu až v cíli ve Fryštáku na náměstí.S tím je tedy nutno počítat - po trase není žádné občerstvení a se studánkou se také moc počítat nedá.

Podrobný průběh trasy i v neznačeném úseku je na přiložené mapě.

Dnešní výlet v popsaném průběhu představuje přibližně 13 kilometrů a necelých 500 výškových metrů.

Soubor GPX s trasou pro vaši navigaci si můžete stáhnout zde .