0010 - Kolem Zlína nejen po šipkách

Dnešní trasa (přibližně 9 kilometrů) je vyloženě příměstský okruh - start i cíl jsou v dosahu zlínské městské hromadné dopravy.

Start je na konečné trolejbusů na sídlišti Jižní svahy - Kocanda. Po modré značce půjdeme po asfaltové lesní cestě přibližně 2 kilometry až na rozcestí turistických tras Pod rozhlednou. Doleva pokračuje žlutá značka, my však budeme dál pokračovat doprava po modré směrem k fryštacké přehradě. Modrá značka pokračuje rovně z kopce dolů přibližně 300 metrů. V okamžiku, kdy modrá značka odbočí doleva ji ale už následovat nebudeme a pokračujeme dál v původním směru teď už po neznačené lesní cestě. Tato část cesty je přibližně tři čtvrti kilometru dlouhá. Lesní cesta se v terénu lehce klikatí, ale v podstatě není zde žádná odbočka, takže orientace by neměla být složitá. Po zmíněné době dorazíme na kraj lesa - pod námi je vidět hráz přehrady a několik domků pod ní. Od lesa k silnici vede přes louku vyjetá cesta, která nás dovede až k silnici Fryšták - Zlín.

Tady máme možnost pokračovat po silnici doprava směrem ke Zlínu až ke světelné křižovatce do Kostelce, kde bychom odbočili doleva, nebo přejít přes silnici a potok a ke Kostelci se přiblížit cestičkou okolo potoka. Po silnici je to jednodušší, ale tato silnice je poměrně dost frekventovaná, cesta kolem potoka je zase neznatelná pěšina v poměrně hustém podrostu. V obou případech hovoříme o necelém kilometrovém úseku. Poznámka pro ekology - v okolí potoka jsou partné stopy po výskytu bobra - okusy stromů, nory i hráze na potoku.

Zdárně jsme dorazili na odbočku do Kostelce. Pohodlně po cyklostezce dojdeme k mostku, kde doprava odbočíme ke golfovému hřišti do areálu hotelu Lázně Kostelec. Stoupáme po asfaltové příjezdové cestě k budově hotelu - doporučuji si pečlivě všímat okolí - turistické značení zde není zrovna přehledné. Po pravé straně se nad golfovým hřištěm objeví altánek a za ním na stromě turistická směměrovka. Značku - odbočení - nebylo v terénu možné najít. Ani tady ještě není vyhráno - turistická směrovka sice ukazuje směr kam asi vede dál modrá značka, ale jejím hlavním cílem je varování turistů, aby se v nejbližším čase neodchylovali od značené trasy, jinak že jim hrozí zranění (golfovým míčkem do hlavy). Takže máme trasu, víme že se nemáme odchylovat od trasy, jen značky ukazující trasu nejsou k nalezení. Od směrovníku sestupujeme mírně dolů k potůčku a rybníčkům, uprostřed stojí kovový stožár elektrického vedení a trasa pokračuje za stožárem mírně vlevo do houštiny a po jejím překonání příkře do protějšího svahu. Tady, kde už je vyšlapaná stezka a není kam uhnout, tady značky jsou, ovšem dole na greenu si poraďte sami. Hlavně že se nemáte vzdalovat od trasy.

Jakmile narazíte nad golfovým hřištěm na modrou značku nebude už na trase další problém. Lesní cestou - pravda, plnou kořenů - po vrstevnici už bez problémů dorazíme na Burešov, kde zahneme doprava, po mostě přes potok a za silnicí už máme nejbližší zastávku trolejbusu. Od hotelu jsme urazili přibližně 2,5 kilometru. Tento úsek cesty nenabízí žádné výhledy.

Proto v případě, že zvládnete řekněme kilometr či dva navíc a ještě jedno stoupání do kopce, doporučil bych následující změnu. V areálu hotelu si vyhledat turistický rozcestník a po modré značce pokračovat ve směru k rozcestí Pod Šťákovým vrškem. Tady se můžete rozhodnout zda k Burešovu sejdete po červené značce, nebo zda budete dál následovat modrou značku přes Šťákovy paseky a dál k Burešovu.

A ještě poslední upozornění. Opravdu doporučuji v prostoru hotetu pečlivě si všímat aktuálního turistického značení - na serveru mapy.cz i na papírových tištěných mapách je průběh modré značky zakreslen dost odlišně než je tomu v terénu aktuálně. Trasy byla zdá se v poslední době pozměněna - tomu nasvědčují na několika místech zamalované původní značení. Když si dám dohromady přesun původní trasy z prostoru golfového hřiště někam do kopřiv, z obou stran výrazná upozornění na turistických směrovnících o nutnosti neodchylovat se z trasy a průběh nové trasy v ne zrovna nejpříznivějším terému, začínám mít dojem že turisté tady asi někomu vadí. A to už vůbec nemluvím o skutečnosti, že právě původní modrá trasa byla koncipována jako okruh pro lázeňské hosty. Nový průběh trasy toto zcela jistě vylučuje.

Soubor GPX s trasou pro vaši navigaci si můžete stáhout zde.

 

Aktualizace:

V průběhu roku 2017 byla modrá turistická značka přesunuta - hovořím o úseku Lázně Kostelec - Burešov. Z původního průběhu  hotelovým areálem a přes golfové hřiště do lesa na frekventovanou cyklostezku.

Část zákresu trasy v tomto úseku a slovní vyznačený komentář dnes už aktuálně neodpovídají reálné skutečnosti.