0016 - Bojatín

Na start dnešní vycházky je poměrně dobré spojení - několikrát denně lze použít přímou autobusovou linku Zlín - Valašské Klobouky. Vystoupíme v obci Vysoké Pole. První věc, která nás ihned po vystoupení z autobusu upoutá je prosím "úvaziště pro koně" -  sloup s železnými oky pro uvázání tohoto "dopravního prostředku" a zároveň i prostor pro uložení píce, aby kobylka netrpěla hladem. Ostatně podobných prvků v obci najdete více.

Hned u zastávky je umístěn i turistický rozcestník, budeme následovat žlutou turistickou značku směr Bojatín a Pod Suchým vrchem. Zprvu se po silnici vracíme proti směru kterým jsme přijeli autobusem. Zhruba po 200 metrech značka odbočuje doprava. Procházíme nejen kolem typické místní vesnické zástavby, ale míjíme další zajímavá místa a prvky jako jsou ptačí pozorovatelny, objekty Envicentra, křížová cesta nebo bylinková zahrádka u kaple Panny Marie Vysocké. Od kapličky do polí se rozprostírá pravdu velká bylinková zahrádka až vodnímu prameni na jejím konci. Po prohlídce se vraťte nazpět ke kapli a po silnici směrem doprava (k horám a lesu) pokračujte po žluté značce. Zhruba po půl kilometru žlutá odbočuje doleva přes mostek nad potokem Benčice. Ihned za mostkem je turistický rozcestník, žlutá pokračuje doprava k lesu. Cesta vede po kraji pole podél porostu kolem potoka, není tady kam umístit značku - takže stále proti potoku po hraně pole až k lesu, kde už na prvních stromech žlutou značku opět najdete.

Trasa (stále po žluté) tady začíná mírně stoupat, aby nás zhruba po 1,5 kilometru dovedla ke kapli svatého Františka (již téměř pod vrcholem hřebene). Kamenná kaple bývá obvykle otevřená a může posloužit jako jeden z mála úkrytů na trase při nepříznivém počasí. Nedaleko od kaple ukrytý v křovinách je vodní pramen. Občas k němu ukazují místí směrovníky, občas ne - podle toho jak je kdo schová, otočí, ukradne či rozbije. Každopádně nalezení pramene není jednoduché. Žlutá značka nás od kaple vede dál, teď už téměř po hřebenu hustým maliním. Zhruba po půl kilometru dorazíme k rozcestí Pod Suchým vrchem.Tady odbočíme doleva -teď po modré turistické značce - a pokračujeme po ní  po hřebeni zhruba 2,5 kilometru až k rozcestí Pod Doubravou. Tada je jednak přístřešek - tedy možnost odpočinku, jednak je tady možnost navštivit nedalekou rozhlednu Doubrava (po modré do kopce cca 300 metrů) - a potom se vrátit nazpět. Pozor - je dobré ověřit si předem zda je rozhledna přístupná - podle posledních informací se marně hledá provozovatel - tedy obsluha pokladny, a rozhledna je tudíž uzavřena. Ale takováto situace se může změnit velmi rychle.

Od rozcestníku Pod Doubravou budeme pokračovat dál - teď už ale po zelené turistické značce směr Chladná Studna  a Vizovice.Chladná studna je vodní kaple a vydatný pramen pod vrcholem Doubravy. K místu (jak bývá zvykem) se váže několik pověstí o zázračném uzdravení místní svatou vodou.

A nyní už následuje jen finální sestup - cca 2 km po zelené (spolu s naučnou stezkou Vizovické prameny) k rozcestí Trvajka, a odsud už okrajovou zástavbou Vizovic až na náměstí (4 km). kde bude náš dnešní cíl. Po cestě tady ještě mineme stylovou hospodu Valašský šenk s možností dobré krajové kuchyně.

 

Upozornění: - uvedené informace o dopravním spojení a zejména časech odjezdu se mohou měnit. Před výletem si je musíte ověřit.

Soubor GPX s trasou pro vaši navigaci si můžete stáhnout zde .