0020 Lukov - větřák - Juré - Příluk

Vážení turističtí přátelé,

dnes Vám předkládáme nenáročnou příměstskou trasu v nejtěsnějším okolí Zlína.

Ze Zlína se přepravíme autobusem do Lukova - vystoupíme u Domova důchodců. Hned na zastávce je umístěn turistický rozcestník. Dnešní trasa povede kompletně po zelené.

V Lukově projdeme kaštanovou alejí, po levé straně přes silnici je kostel svatého Josefa (doporučuji prohlédnout si nezvykle provedené kliky na vstupních dveřích), po pravé straně míjíme hospodářské budovy. Zelená značka nás vede až k budově obecního úřadu, kde odbočujeme z hlavní silnice doprava mezi vesnickou zástavbu. Pomalu mezi domky sestupujeme až na konec obce, kde překročímě potok Rablinka. Odsud už nás čeká mírné stoupání po polní asfaltové cestě při okraji lesa až k turistickému rozcestníku Na vyhlídce (zastávka MHD linky 36 Zlín - Velíková). Přejdeme silnici a po zelené pokračujeme mezi domy dál do polí. Po krátké chvíli se přiblížíme k místnímu letišti (LKSP). Kdysi dávno družstevní plocha pro práškovací letadla, dnes tam působí Letecký klub Orel Štípa. Plocha je kromě leteckého provozu využívána i modeláři.

Za letištěm si opět mírně vyšlápneme po asfaltce mezi poli do kopečka. V minulosti tento úsek nebyl dvakrát příjemný - místní zemědělci měli v těsné blízkosti cesty skládku hnoje. Dnes postavili bioplynku a zápach z hnoje je pryč. Zbytky skladovacích ploch jsou ještě patrné.

U silnice Hvozdná - Štípa narazíme na turistický rozcestník U větřáku. Rekonstruovaný větrný mlýn holandského typu z roku 1860 je vzdálený od rozcestníku zhruba 150 metrů. Je ovšem v soukromém vlastnictví - takže přístupný po předchozí dohodě s majitelem.

My pokračujeme dál po zelené značce po polní asfaltce směrem k lesu. (Od rozcestníku u Větřáku se připojuje k zelené značce i Naučná stezka Hvozdná - takže nám nabízí u několika zastavení jak lavičku, tak i poutač s informacemi o místních zajímavostech) Po levé straně se otevírá výhled na část obce Hvozdná, vpravo je přes hřeben možné zahlédnout Zoo Lešná a zejména tamní zámek. Projdeme pod vedením vysokého napětí (směrem doprava je vidět průsek - ochranné pásmo vedení) - táhne se až na sídliště Jižní Svahy. Zhruba po půl kilometru od elektrického vedení už vstupujeme do lesa. Silnice je zprvu stále asfaltová, později se povrch mění na klasickou hliněnou lesní cestu.

U turistického rozcestí Pohančisko Naučná stezka odbočuje vlevo a vrací se do obce Hvozdná. my následujeme rovně stále zelenou TZ. Charakter lesa se mění, stezku obklopují spíš vysoké keře nežli stromy. Po chvíli les (křoviny) po pravé straně zmizí, vpravo se otevřou pole a výhled na zlínské údolí, po levé straně cesty je opět vysoký les - z velké části duby. Cesta vede mírně z kopečka. V okamžiku, kdy se dostaneme opět k lesu (kam rovně pokračuje zelená značka), tak na okraji lesa odbočuje cesta i doprava. Vypadá podivně, jakoby vedla někam na odstavnou plochu starých zemědělských mechanismů - traktory, nakladače, vlečky. Ale nebojte se - pokud ze zelené značky odočíte doprava na tuto cestu, dojdete po nějakých 150 metrech k objektu biofarmy Juré. Objekt biofarmy už vypadá lépe, než vrakoviště zemědělských mechanismů. Nachází se zde příjemná hospůdka s nepravidelným provozem. je možné zde posedět na terase, občerstvit se, děti si mohou prohlédnout několik druhů domácích zvířat. (doporučuji si ale vyhledat na Biofarmu kontakt na internetu a provoz si telefonicky ověřit)

Po občersvení na farmě scházíme dolů k konce po kamenité cestě mezi sady a pastvinami. Zleva se připojuje z lesa cesta se zelenou značkou (kterou jsme před odbočkou na farmu opustili). Cesta vede mírně doprava až se dostane do hlubokého zářezu. Za ním cesta prudce zatáčí vlevo. V tomto místě je nutno dobře hledat - protože zelená turistická značka v tomto místě odbočuje doprava (úzký průchod mezi keři kolem úvozu) a následně kolem plotu zahrádkářské osady sestupujeme z kopce dolů na cyklostezku za objekty průmyslové zóny na Příluku (Tescoma a další). Tady už je třeba dbát opatrnosti - cyklostezka - to znamená provoz nejen ze strany cyklistů ale i bruslařů.

Do cíle nám zbývá přibližně kilometr pochodu po asfaltových chodnících v průmyslové zóně, naštěstí před mostem přes řeku Dřevnici je po obou stranách silnice možnost se v restauracích občerstvit a zakončit tak dnešní výlet. Za mostem přes řeku je jak vlaková zastávka, tak i konečná MHD.

Dnešní trasa (kterou je možné absolvovat v jakékoliv roční době - ted i v zimě) měla necelých 10 kilometrů, z hlediska převýšení se dá označit téměř jako rovinatá - nastoupáte něco kolem 150 výškových metrů.

DŮLEŽITÉ POZORNĚNÍ

V době psaní tohoto článku je vstup do uvedeného prostoru (Lukov - Štípa letiště - U Větřáku - Pohančisko - Juré -Příluk) zakázaný. Již vice než rok se do tohoto prostoru nemůže vstupovat kvůli stále probíhající nákaze prasečího moru u černé zvěře. Po okrajích prostoru by měly být umístěny i informační tabule.  Snad toto omezení již brzo skončí a budete si tuto pohodovou trasu moci užít.

 

Soubor GPX s trasou pro vaši navigaci si můžete stáhnout zde .